1018

Norges Olav Haraldsson og Sveriges Olav Skötkonung lå i stadige stridigheter om landområder. En måte å bygge allianser på var gjennom giftermål, og i 1018 gjennomførte Olav Haraldsson et forliksfrieri til Olav Skötkonungs eldste datter Ingegerd. Ifølge sagaen var Ingegerd glad for dette, men Olav Skötkonung var rasende over forslaget. Bøndene ønsket imidlertid fred og på tinget ble det besluttet giftermål mellom Ingegerd og Olav Haraldsson. Senere brøt Olav Skötkonung denne avtalen og lovet bort Ingegerd til fyrst Jaroslav i Russland. Olav Haraldsson måtte ta til takke med den yngre søsteren Astrid og på denne måten ble det likevel forlik og fred.