1016

Etter slaget ved Nesjar dro Olav østover til Gøta elv. Elven hadde tidligere fungert som grense mot Sverige. Etter slaget ved Svolder i år 1000 var imidlertid den svenske kongen Olof Skötkonung på fremmarsj, noe som blant annet resulterte i utplasseringen av svenske ombudsmenn helt opp til Svinesund. Dette ville Olav endre og han drepte svenskekongens representanter. Dette skapte et forsterket behov for et militært støttepunkt mot svenskene i grensetraktene.

På reise opp Glomma fikk Olav se et nes som stakk ut ved Sarpefossen. Dette bestemte han at var et perfekt sted for å anlegge en borg. Han lot derfor bygge en voll rundt hele neset og innenfor ble det blant annet reist en kongsgård og lagt til rette for at handelsfolk og håndverkere skulle slå seg ned. Byen, som på Olavs tid gikk under navnet Borg, men i dag er kjent som Sarpsborg, skulle bli et viktig maktsentrum og en av Olavs viktigste tilholdssteder i de kommende årene.

Postkort av Gustav Lærums statue av Olav den hellige. Statuen ble avdekket til Sarpsborgs 900årsjubileum i 1916. Foto: Østfoldmuseenes samling/ Østfold fylkes billedarkiv

Postkort fra ca. 1920 som viser Gustav Lærums statue av Olav den hellige. Statuen ble avduket til Sarpsborgs 900-årsjubileum i 1916. Foto: Østfoldmuseenes samling/ Østfold fylkes billedarkiv