1015

Etter møtet på Hadeland dro Olav nordover til Gudbrandsdalen, videre til Oppdal og så til Meldal. På veien var det mange som hadde sluttet seg til ham. I Meldalen ble det holdt ting og bøndene tok Olav til konge. Dette skjedde imidlertid ikke uten motstand og det ble samtidig sendt varsel nordover om Olavs ferd. Da Einar Tambarskjelve mottok beskjeden sendte han ut bud om at alle måte stille fullt væpnet for å beskytte landet mot kongen.

I Orkdal møtte Olav og hans hær en stor flokk med bønder. Etter å ha snakket lenge ga kongen dem to valg: enten å bli hans menn eller å møte ham i åpen kamp. Bøndene bestemte seg for å støtte kongen. Det ble så stelt i stand gjestebud.

Kongens ferd videre gikk via fjorden. Svein jarl var på denne tiden på Steinkjer hvor han hadde latt gjøre i stand til julegjestebud. Da Einar Tambarskjelve fikk høre om bøndene som hadde sluttet seg til kongen sendte han raskt beskjed til sin svoger, jarlen. Svein pakket da med seg alt han kunne av mat, drikke og klær og rodde ut fjorden. Ved Skarnsund fikk Svein og hans følge øye på kongens flåte og rodde inn til Mosvik hvor de lå i skjul mens Olav og hans menn rodde forbi. Deretter sendte Svein bud til Einar og bad om at de sammen skulle reise en hær som skulle gå mot kongen.

Vel fremme på Steinkjer lot Olav julematen bæres om bord i skipene sine og dro raskt til Nidaros hvor han ville tilbringe julen. Byen hadde forfalt på bekostning av jarlenes sete på Lade, men Olav lot den nå sette i stand. Svein jarl og Einar Tambarskjelve fikk snart høre om kongens tilholdssted og samlet en stor hær. Rundt midnatt en kveld fikk kongens menn øye på hæren som nå nærmet seg Nidaros og varslet Olav. Kongen og hans menn løp til skipene og rodde ut Nidelven akkurat da motstanderne ankom byen. Jarlshæren tok all julematen og brente deretter hele byen.

Fra Nidaros seilte Olav og hans følge til Orkdal. Der etterlot de skipene og dro til fots over fjellet til Gudbrandsdalen.

 

Denne bildekrusellen krever javaskript.

 

 

(Fremstillingen er basert på Snorres “Olav den helliges saga”)