Ådalsvollburet

23.10.06 DSC07478Kommer fra: Ådalsvollen (tollstasjon), men flytta dit fra Sulstua.

Alder: Usikker, 1600-tall.

Til museet: 1928

Buret er sannsynligvis eldste bygningen som museet eier. Det er lafta av furutømmer (sekskantlaft) i to etasjer, laftet står på trepåler og taket er dekt med torv.

Trulig har huset stått på Sulstua da gården lå nede ved elva (Inna). I tømmerstokkene fins det flere hol etter geværkuler og det er funnet tre blykuler av forskjellig størrelse i veggene. Disse kan være merke fra ufredstider, men andre forklaringer er også mulige.

Bygningen vart først oppført på Verdølatun i 1928. Verdølatun var første tomta til Verdal museum og lå ved Bakketun. Da museet vart flytta til Stiklestad, var dette første bygningen som kom på plass, oppsatt i 1951-52.

Tømmeret er påkjent av vær og vind, så bygningen er kledd med utvendig panel for å beskytte de originale delene.

Buret var bl.a. oppbevaringsplass for korn, mat og klær i eldre tid. Vi veit ikke presist hvordan dette buret vart brukt.