Nøørjen jih saemien gånka?

Bli med på onsdagstreff 5. september og foredrag om samene og det samiske i den norske rikssamlingsprosessen ca. 850 – 1066. Foredragsholder er Emil Vaadal Eliasson. I 2017 ble 100-årsjubleet for det første samiske landsmøtet i Trondheim feiret. I den sammenheng er det ikke bare satt nytt søkelys på samisk historie generelt, men også mer …

Ta bachelor i tradisjonelt bygghåndverk ved Stiklestad

Er du interessert i å studere tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU og ha Stiklestad som læringsarena? Da har du en unik sjanse nå. Flere håndverksbedrifter skriker etter kompetanse innen utøvende tradisjonelt bygghåndverk og bygningsvern. Et samarbeid mellom NTNU og Stiklestad Nasjonale Kultursenter har sørget for at Stiklestad har blitt læringsarena i studiet “Tradisjonelt bygghåndverk”. Studiet er …