1019

Kong Olav Haraldsson og den svenske prinsesse Astrid gifter seg i Sarpsborg ved kyndelsmessetider (2. februar) i 1019. Dette blir gjort for å knytte allianser og avslutte stridighetene mellom det norske kong Olav og den svenske Olof Skötkonung. Ragnvald jarl og Sigvat skald kjente begge kongene og var viktige arkitekter for å få ekteskapet i …

1018

Norges Olav Haraldsson og Sveriges Olav Skötkonung lå i stadige stridigheter om landområder. En måte å bygge allianser på var gjennom giftermål, og i 1018 gjennomførte Olav Haraldsson et forliksfrieri til Olav Skötkonungs eldste datter Ingegerd. Ifølge sagaen var Ingegerd glad for dette, men Olav Skötkonung var rasende over forslaget. Bøndene ønsket imidlertid fred og …

1017

Kong Olav Haraldsson oppholder seg i Ranrike (nå Bohuslän) og stevner bøndene til et ting der. Han tar makten i den nordre delen av Bohuslän og innsetter storbonden Brynjulv Ulvalde som kongens lendmann og gir ham storgården Vettaland som gjenytelse.

1016

Etter slaget ved Nesjar dro Olav østover til Gøta elv. Elven hadde tidligere fungert som grense mot Sverige. Etter slaget ved Svolder i år 1000 var imidlertid den svenske kongen Olof Skötkonung på fremmarsj, noe som blant annet resulterte i utplasseringen av svenske ombudsmenn helt opp til Svinesund. Dette ville Olav endre og han drepte …

1016

Etter jul dro Olav sørover via Gudbrandsdalen til Hedmark. Derfra var det mange folk som fulgte ham da han om våren samlet en hær og dro til Viken. Da hæren var fullt utrustet seilte Olav med en stor flåte til Tønsberg. Svein jarl hadde like over jul samlet en hær i Trøndelag. Både Einar Tambarskjelve …

1015

Etter møtet på Hadeland dro Olav nordover til Gudbrandsdalen, videre til Oppdal og så til Meldal. På veien var det mange som hadde sluttet seg til ham. I Meldalen ble det holdt ting og bøndene tok Olav til konge. Dette skjedde imidlertid ikke uten motstand og det ble samtidig sendt varsel nordover om Olavs ferd. …

1015

Etter møtet med Håkon Eiriksson jarl seilte Olav videre østover til Viken. På veien dit holdt han flere ting. Mens noen bønder forsatt støttet Svein jarl var det mange som ville ta Olavs parti. Fra Viken reiste han for å besøke sin mor og sin stefar, Sigurd Syr. Da Åsta fikk høre at sønnen var …

1015

Høsten 1015 seilte Olav med to knarrer og 260 menn fra England mot Norge. Mennene var spesielt utvalgte og utrustet med både våpen og brynje. De ankom landet ved øya Selja, kjent fra historien om Sta. Sunniva. Da Olav gikk i land skled han så han måtte støtte seg på kneet. Til dette knytter en …