1015

Våren 1015 seilte Olav til England. Med ham på ferden var hans forbundsfeller sønnene til den angelsaksiske kong Adalråd/Ethelred. Målet med reisen var å bekjempe den danske kong Knut den mektige. Deretter skulle partene dele det engelske riket mellom seg. Hæren ankom landet i Jungufurda, et sted som i dag er ukjent. Kong Knut fikk …