Dick Harrison er Årets Olsokprofil

Professor Dick Harrison fra Universitetet i Lund i Sverige er en av Sveriges fremste middelalderhistorikere og har skrevet en rekke bøker om historiske emner. Gjennom sitt forfatterskap og gjennom øvrig historieformidling tilskrives Dick Harrison mye av æren for at historieinteressen blant den svenske allmennheten har økt betydelig i de senere årene. Han har stadig, både …

Velkommen til Stiklestad!

Stiklestad Nasjonale Kultursenter har status som nasjonal knutepunktinstitusjon, med spesielt ansvar for å formidle kunnskap omkring Olav den Hellige og den delen av norgeshistorien som er knyttet til Stiklestad. I kultursenteret inngår middelalderformidling, folkemuseum, Spelet om Heilag Olav, skoletjeneste og kulturhusvirksomhet. Stiklestad Nasjonale Kultursenter er organisert som et aksjeselskap hvor Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune …