Gudrun i «Spelet om Heilag Olav»

Kjersti Dalseide erstatter Hanne Skille Reitan i årets oppsetting av «Spelet om Heilag Olav». På grunn av jobbsituasjon og muligheter for avvikling av ferie har Hanne Skille Reitan sagt fra seg rollen som Gudrun i årets utgave av spelet. – Det går rett og slett ikke opp i år, sier Hanne og beklager dette for …

1019

Kong Olav Haraldsson og den svenske prinsesse Astrid gifter seg i Sarpsborg ved kyndelsmessetider (2. februar) i 1019. Dette blir gjort for å knytte allianser og avslutte stridighetene mellom det norske kong Olav og den svenske Olof Skötkonung. Ragnvald jarl og Sigvat skald kjente begge kongene og var viktige arkitekter for å få ekteskapet i …

1018

Norges Olav Haraldsson og Sveriges Olav Skötkonung lå i stadige stridigheter om landområder. En måte å bygge allianser på var gjennom giftermål, og i 1018 gjennomførte Olav Haraldsson et forliksfrieri til Olav Skötkonungs eldste datter Ingegerd. Ifølge sagaen var Ingegerd glad for dette, men Olav Skötkonung var rasende over forslaget. Bøndene ønsket imidlertid fred og …