1100

Midt på 1100-tallet blir erkebispesetet i Nidaros, dagens Trondheim, opprettet, og kirkene i Norge, Island, Skottland og andre steder blir underlagt erkebiskopen i Nidaros. Byggingen av Nidarosdomen starter og Olavsskrinet blir plassert på høyalteret. Samtidig bygges mange steinkirker i Norge, Stiklestad kirke er en av dem. Og kongene i Norge begynner å ta landet i …

1030

Det er tidlig morgen den 29. juli 1030. På Stiklestad står Olav Haraldsson oppstilt med sine menn, og nede på sletten venter bondehæren. Fienden er tallrik, og snart skal kongen dø. Hans drøm om å ta tilbake kongemakten blir knust. I ettertid blir han kjent som Olav den Hellige, og kirken vil gi ham æren …