Bakeri og krambu

bakeri og krambodKommer fra: Garnes i Inndalen i Verdal.

Alder: Fra ca. 1890.

Til museet: 1983.

Bygningen er knapt 10 m lang og vel 6 m brei. Den er satt på gråsteinsmur, og taket er tekt med skifer fra Spjellberget i Sul. Det er tre rom, et bakeri på 24 m², ei krambu som er like stor og et vedskjul på 6 m².

Bakeriet og krambua er bygd av lafta tømmer (gran), mens tilbygget (vedskjulet) er oppsatt av reisverk. Bakerovnen er murt av bruddstein, delvis også av teglstein. Sjølve ovnsrommet er hvelvmurt av ildfast stein, og den har et trekksystem med tre kanaler.

Bygningen vart oppsatt av Nils Garnes som dreiv handels- og skysstasjon på gården fra 1860-åra og fram til han døde like etter 1900.

Handel og baking i bygningen vart drevet fram til ca. 1930, etter den tid vart bakeriet brukt en del under krigen. Vi veit også at krambua vart brukt som tørkhus under krigen. Etterpå er bygningen brukt en del som masstue og lager.

Fra gammelt av bakte kvinnene det som var nødvendig på gårdene, og folk handla på marknader eller hos kramkarer som reiste rundt i bygdene. Denne bygningen er et eksempel på noe nytt: samfunnet vart mer spesialisert når det oppstod et bakeri og handelen foregikk i et rom som ikke var tenkt til noe anna. Det er typisk at behovet for denne spesialiseringa oppstod ved ei gammel og viktig ferdselsåre mellom Trøndelag og Jemtland.