Bjønnmelburet

hus på folkemuseet 14.april 08 031Kommer fra: Gården Bjønnmelen i Ulvilla i Verdal.

Alder: Usikker, trulig fra ca. 1700 eller noe yngre.

Til museet: 1979.

Buret er bygd av lafta tømmer, taket er dekt med spon. Etter flyttinga til museet er det lagt ytterpanel på tømmeret for å berge det. Det opprinnelige spontaket fra Bjønnmelen er også vedlikeholdt med utskifting av spon.

Bjønnmelsburet har et ytre mål på 2,75×2,6 m, da er svala medrekna. Inngangsdøra er ca. en meter høg, så der kunne ingen vaksen gå inn bein. Når buret er såpass lite, forteller det noe om forholda på smågårder og husmannsplasser. Og det blir en kontrast til Lyngsburet som kommer fra en stor gård i bygda.

De siste åra buret var i bruk på Bjønnmelen, vart det nytta til oppbevaring av korn. Men i eldre tid var det matlager, dvs. at det litle buret her vart brukt på samme måte som større bur.

En kopi av dette buret står ved Almoåsstuggu.