Levringslåven

levringslåveKommer fra: Levring (gård i Inndalen i Verdal)

Alder: Fra ca. 1820

Til museet: Innkjøpt 1938, nedrevet (på Levring) 1945 og oppsatt på museet i 1952-53.

  

Låven er oppsatt av lafta grantømmer lagt på gråsteinsmur. Taket er dekt med torv. Bygningen har to etasjer med tre rom i hver etasje. Rommet lengst mot nord i førsteetasjen  fungerte opprinnelig som stall.

I 1960-åra vart det montert et kjørehjul i sørdelen av førsteetasjen. Det vart kobla til ei gammel treske i andre høgda, og drivkrafta var i første omgang en liten motor. Det vart opprinnelig drevet med hestevandring, og på 1970-tallet kom hestevandringa på plass igjen. Kjørehjulet kom fra Jøsås, en nabogård til Levring.

Låven var i første rekke et hus der de oppbevarte utreska korn, ofte i flere stål, dessuten foregikk treskinga der. I stålet var kornbanda låddå, dvs. at de var satt tett i tett, og når de låddå bygg f.eks., betydde det å sette kornbanda aks mot aks. En slik låve med tre rom var svært vanlig, kornståla var gjerne på endene og treskerommet i midten. Fra gammelt av var det helst dette rommet som vart kalt låve.

54.373 Levring