Fødsel og dåp

Etter tradisjonen var Olav Haraldsson født i midten av 990-åra. Faren var Harald Grenske som skal ha vært tippoldebarn av Harald Hårfagre. Tilnavnet ”grenske” knytter han til Grenland i Telemark. Mora var Åsta Gudbrandsdatter fra Opplanda (indre Østlandet). Harald Grenske døde før sønnen vart født, og Åsta gifta seg på nytt med småkongen, eller storbonden, Sigurd Syr. Olav vokste så opp hos mora og stefaren, det er usikkert om de budde på Bønsnes eller på Stein. Begge disse var storgårder på Ringerike.

I nyere tid har enkelte historieforskere stilt spørsmål ved denne tradisjonen. De tviler på at Olav Tryggvason og Olav Haraldsson hørte med til Hårfagreætta, og de har pekt på at det ikke fins bevis for at det var slik. Spørsmålet kan neppe avgjøres sikkert.

I Den legendariske Olavssaga fins det et sagn om Olavs fødsel. Den seinere fosterfaren Rane måtte bryte seg inn i en gammel gravhaug og hente ut noen verdifulle gjenstander før Åsta fødte gutten. Etterpå vart gutten satt ut i skogen for å dø, men det skein så mye lys over han at han vart henta heim igjen. Sagnet er tolka på flere måter, gravhaugen knytter Olav til hedendommen mens lyset tolkes kristent.

Når det gjelder Olav Haraldssons dåp, fins det tre  fortellinger. Først forteller Snorre at straks gutten var født, øste Rane vatn over han og gav han navnet Olav. Så vokste han opp hos mora og morfaren, Gudbrand Kula. Noe seinere forteller Snorre at Olav vart døpt tre år gammel med Olav Tryggvason som fadder. Da var mora gift på nytt med Sigurd Syr, og heile familien vart døpt. Det må i tilfelle ha skjedd i slutten av 990-åra. Men historikerne er skeptiske til denne fortellinga, den er helst et resultat av at Snorre ønska å knytte sammen de to Olav-ene.

Fra mer pålitelige kilder veit vi at Olav vart døpt i Rouen omkring 1013. Erkebiskop Robert døpte da Olav og noen av mennene hans, det var også erkebispen som innstendig ba han om å ta dåpen og kristendommen. Det var den franske, eller normanniske krønikeskriveren William of Jumièges som skreiv dette omkring 1070. Han kunne da bygge på et eldre verk fra omkring 1020.