Kan vi feire nasjonen i nasjonalismens tid?

Tankesmien Skaperkraft arrangerer et seminar med tittelen «Kan vi feire nasjonen i nasjonalismens tid?» hvor Stiklestad nasjonale kultursenter er invitert til å presentere sine tanker rundt nasjonaljubileet i 2030. 

Norge står i årene fremover foran flere jubileer og historiske markeringer frem mot tusenårsjubileet i 2030. I 2021 er det tusenårsmarkering for møtet mellom Olav Haraldsson og Gudbrand Dale og kristningen av Gudbrandsdalen, i 2022 markeres tusen år siden opprettelsen av Eidsivating. I 2024 er det 1000-årsjubileum for innføring av kristenretten på Moster og 750-årsjubileum for landsloven. Og i 2030 er det tusen år siden slaget på Stiklestad, hvor Olav Haraldsson falt.

Seminaret vil reise spørsmålet om hvordan vi skal benytte de mulighetene disse markeringene gir. Særlig bør man diskutere dette i lys av at vi lever i en tid hvor forholdet til nasjonalstaten diskuteres, og hvor politiske strømninger i Europa utfordrer felleskapsverdier, forholdet til våre demokratiske institusjoner og våre internasjonale relasjoner.

For mer informasjon og påmelding til seminaret. Se https://skaperkraft.no/arrangementer/arrangement/calendar_event/7710254