Kongsstuggu

kongsstugguKommer fra: Nybygget fjellstue ved Karl Johans veg.

Alder: Fra 1830-åra

Til museet: Oppbygd på Verdølatun i 1928/29, flytta til

Stiklestad i 1957.

Bygningen er om lag 10 m lang og 5 m brei. Den er lafta i to etasjer av grovt tømmer på gråsteinsmur og har torvtak.

Nybygget lå omtrent midt mellom Ådalsvollen og Skalstugan i Sverige ved den gamle Karl Johans veg. Denne vegen vart åpna i 1835, og det vart bygd hus som overnattingssted da vegen var ferdig. Bonden på Nybygget hadde plikt til å ta imot reisende og skaffe nattlosji. Fra 1845 veit vi at ”hver uke [var det] folk med hester som søker herberge der for natten,—.”

Navnet Kongsstuggu har trulig oppstått fordi kong Karl Johan gav 300 spesiedaler til å bygge et hus for overnatting ved den nye vegen. Et dokument fra 1841 viser at det var to stuer på Nybygget, og navnet Kongsstuggu har blitt hengende ved begge. Den minste stua står her på museet mens den andre er restaurert og står nå ved Innsmoen ikke langt fra Sandvika og riksgrensa mot Sverige

Kongsstuggu er første bygningen som museet fikk. Det var Verdal kommune som kjøpte den og gav den til museet, det skjedde alt før museet formelt kom i gang på høsten i 1927.