Månedens gjenstand i desember

Bilder fra Matsenterets juleutstilling i 1966

Litt forsinket, her kommer teksten om månedens gjenstand fra desember slik den ble lagt ut på Facebook før jul:

Julen er nesten her. Som månedens gjenstand har vi derfor hentet frem en fotoserie som sikkert bringer med seg minner for mange av våre følgere: bilder av Matsenterets juleutstilling fra 1966.

Matsenteret på Verdalsøra ble bygget i perioden 1961-63. Matvarebutikken ble åpnet allerede 12. november 1962. Byggekostnaden endte opp på ca. 2 millioner.

De store varesentrene tok i stor grad over for de gamle småbutikkene. Slik var det også i Verdal. Frem til 60-tallet hadde matvarehandelen vært spredt rundt på Verdalsøra. Skulle en ha vanlige kolonialvarer måtte en gjøre innkjøpene i kolonialavdelingen ved jernbanen, kjøttvarer fikk man i kjøttavdelingen ved Nordgata, fisk og grønnsaker kjøpte man hos fiskeavdelingen ved Nordgata og skulle en ha melk møtte man opp i meieriets utsalg på andre siden av jernbanegata (Gammelmeieriet). Byggingen og utformingen av Matsenteret var derfor omstridt. Mange mente at den tradisjonelle oppdelingen burde beholdes også når alt skulle samles under et tak. Til slutt ble det enighet om en stor og selvbetjent matvarebutikk med ferskvareavdeling i samme lokale. Salget av melk ble ordnet med eget måleapparat ved kjøleanlegget; det var bare å sette spannet under og trykke på ønsket liter. Neonlysskilt på fasaden fortalte potensielle kunder om mangfoldet av varer som nå var tilgjengelig på et og samme sted.

Bildene vi har hentet frem er fra 1966 og viser senterets juleutstilling. Dette året var senterets omsetning hele 48 millioner!

Denne bildekrusellen krever javaskript.