Missale Nidrosiense – Den norske boka 500 år

Velkommen til Gjenstandene forteller 3. april 2019

Missale Nidrosiense Foto Nils Kristian Eikeland NTNU Universitetsbiblioteket

Missale Nidrosiense Foto: Nils Kristian Eikeland/NTNU Universitetsbiblioteket

I år er det bokjubileum! Det er 500 år siden den første trykte boka ble skrevet og redigert i Norge. Vi har invitert kirkehistoriker Rolv Nøtvik Jakobsen som kan fortelle oss mer om de to første norske bøkene Breviarium Nidrosiense og Missale Nidrosiense. De to praktverkene ble skrevet for å ha et felles grunnlag for gudstjenestene i det vidstrakte Nidaros erkebispedømme, så de sier noe om den liturgiske tradisjoner i Norge helt tilbake til 1000-tallet. Bøkene er en del av Norges dokumentarv og det fins flere eksemplarer av bøkene i Oslo, på NTNU Gunnerusbiblioteket i Trondheim, også i Oppdal. I vår sammenheng er det interessant at ett av de bevarte eksemplara stammer fra Beitstad og et anna fra Eid på Ytterøy.

Men disse bøkene var ikke for vanlige folk. Men etter som århundrene gikk lærte flere og flere å lese. Første bibliotek i Verdal kom i 1848. Tidligere biblioteksjef i Verdal, Eli Kristoffersen skrev, sammen med Anders Bendiksen, historien til biblioteket i Verdal i forbindelse med 150 års jubileet i 1998, og vil i kveld gi oss en oversikt over bibliotekutviklingen i kommunen fra 1848 fram til i dag.

Arrangementet er i samarbeid med Verdal bibliotek.

Kaffe og kake på billetten.