Moksneslåna

Denne bygningen er ei trønderlån, lafta av tømmer som er bordkledd utenpå. På taket er det lagt skifer (altaskifer). Den har to etasjer med en romslig kvist i tillegg. Grunnflata er 22,5 x 6,5 m, dvs. knapt 150 m².

Låna er typisk for trønderlåner som vart bygd på midten av 1800-tallet, lang og smal. Hovedinngangen er litt til høyre for midten av bygningen. Inne i kjøkkenet var det opprinnelig grue. Inngangspartiet og eksteriøret ellers, i empirestil, står fremdeles slik som bygningen framstod på 1800-tallet.

Da bygningen vart satt opp på museet, vart det laga full kjeller. Den er seinere brukt til utstillinger, verksted og lager.

Når bygningen normalt blir kalt Moksneslåna i stedet for Stiklestadlåna, har det sammenheng med at familien Moksnes budde på midtre Stiklestad da huset vart kjøpt.

 

Kommer fra: Midtre Stiklestad

Alder: Bygd i 1850-åra

Til museet: 1987