Halfdan Egedius: Illustrasjon for Olav den helliges saga, Snorre 1899. «Ragnvald Jarl og Astrid Kongsdatter kommer til Sarpsborg.»

1019

Kong Olav Haraldsson og den svenske prinsesse Astrid gifter seg i Sarpsborg ved kyndelsmessetider (2. februar) i 1019. Dette blir gjort for å knytte allianser...

1018

Norges Olav Haraldsson og Sveriges Olav Skötkonung lå i stadige stridigheter om landområder. En måte å bygge allianser på var gjennom giftermål, og i 1018...

1017

Kong Olav Haraldsson oppholder seg i Ranrike (nå Bohuslän) og stevner bøndene til et ting der. Han tar makten i den nordre delen av Bohuslän...

Postkort av Gustav Lærums statue av Olav den hellige. Statuen ble avdekket til Sarpsborgs 900årsjubileum i 1916. Foto: Østfoldmuseenes samling/ Østfold fylkes billedarkiv

1016

Etter slaget ved Nesjar dro Olav østover til Gøta elv. Elven hadde tidligere fungert som grense mot Sverige. Etter slaget ved Svolder i år 1000...

"Kong Olav lot blåse hærblåst." Illustrasjon, Olav den helliges saga, Christian Krohg.

1016

Etter jul dro Olav sørover via Gudbrandsdalen til Hedmark. Derfra var det mange folk som fulgte ham da han om våren samlet en hær og...

Svein jarl gjemmer seg. Christian Krogh.

1015

Etter møtet på Hadeland dro Olav nordover til Gudbrandsdalen, videre til Oppdal og så til Meldal. På veien var det mange som hadde sluttet seg...

sigurd syr, åsta og rane. Christian Krohg, Snorres Kongesaga.

1015

Etter møtet med Håkon Eiriksson jarl seilte Olav videre østover til Viken. På veien dit holdt han flere ting. Mens noen bønder forsatt støttet Svein...

Eirik og Håkon jarl, Heimskringla, Eirik Werenskiold

1015

Høsten 1015 seilte Olav med to knarrer og 260 menn fra England mot Norge. Mennene var spesielt utvalgte og utrustet med både våpen og brynje....

1015

Våren 1015 seilte Olav til England. Med ham på ferden var hans forbundsfeller sønnene til den angelsaksiske kong Adalråd/Ethelred. Målet med reisen var å bekjempe...