Kongebryllup markerer starten på reisen mot 2030

I 2019 er det tusen år siden Olav Haraldsson og prinsesse Astrid av Sveariket giftet seg. I samarbeid med Olavsdagene i Sarpsborg gjenskaper Stiklestad Nasjonale Kultursenter Kongebryllupet med felles vielse og bryllupsgilde. Med publikum som bryllupsgjester foregår Kongebryllupet samtidig i Sarpsborg og på Stiklestad.

9. mai kl. 15.00 starter offisielt reisen mot Najonaljubileet 2030 – Norge i tusen år. Dette vil skje gjennom inngåelse av en jubileumsallianse mellom Trøndelag og Østfold på Stiklestad.

Vil du være bryllupsgjest?
26. juli kl. 18.00  presenterer vi det storslagne Kongebryllupet – et teaterkonsept med vielse og bryllupsgilde. Dette vil være åpent for publikum både i Sarpsborg og på Stiklestad i forbindelse med Olavsdagene i Sarpsborg og Olsokdagene på Stiklestad.  På Stiklestad inviterer vi til en åpen vielse kl 18.00 ute på middelaldertunet. For de som ønsker å delta på selve bryllupsgilde- med historisk mat, musikk og formidling, tar publikum 1000 år tilbake i tid, kan du kjøpe deg billett.

Historisk bakgrunn
Norges Olav Haraldsson og Svearikets Olav Skötkonung lå i stadige stridigheter om landområder. En måte å bygge allianser på var gjennom giftermål, og i 1018 gjennomførte Olav Haraldsson et forliksfrieri til Olav Skötkonungs yngste datter Ingegerd. Ifølge sagaen var Ingegerd glad for dette, men Olav Skötkonung var rasende over forslaget. Bøndene ønsket imidlertid fred og på tinget ble det besluttet giftermål mellom Ingegerd og Olav Haraldsson.

Senere brøt Olav Skötkonung denne avtalen og lovet bort Ingegerd til fyrst Jaroslav i Russland. Olav Haraldsson måtte ta til takke med hans frilledatter Astrid, og de giftet seg i Sarpsborg ved kyndelsmessetider (2. februar) i 1019. Ragnvald jarl og Sigvat skald kjente begge kongene og var viktige arkitekter for å få ekteskapet i stand. Dermed var alliansen inngått og grunnlaget for fred mellom den norske kong Olav og den svenske Olof Skötkonung var påbegynt.

Reisen mot 2030
1030 er et av de mest symbolsterke årstallene i norsk historie. Olav Haraldssons falt i slaget på Stiklestad, og helgenkåringen i Nidaros året etter fikk dyptgripende konsekvenser for det norske riket. 1030 kan derfor beskrives som et vendepunkt med en virkninghistorie som det norske samfunnet fortsatt bygger på. I 2030 kan vi derfor feire at Norge har bestått som rike i tusen år. Et nasjonaljubileum er en unik mulighet til å spørre: Hva har Norge vært? Hva er Norge i dag? Og hva bør Norge være i fremtiden? Et nasjonaljubileum innebærer også at hele landet skal være med.

Frem mot 2030 vil Stiklestad Nasjonale Kultursenter derfor samarbeide år for år med ulike steder som vil bidra med sine fortellinger om Olav og om Norge i tusen år. “Kongebryllupet” og samarbeidet med Sarpsborg er først ut i rekken i dette løpet. Som nevnt er det tusen år siden kong Olav giftet seg med svenske prinsesse Astrid på kongsgården i Borg.  Dette markerer Olavsdagene i Sarpsborg med et jubileumsår i 2019 som tematiserer «Allianser» i fortid, nåtid og fremtid. Derfor har Olavsdagene i Sarpsborg og Stiklestad Nasjonale Kultursenter flere samarbeidsprosjekter i løpet av 2019.

Mildri Austmo Ryan ved SNK har utarbeidet manus til Kongebryllupet.