Om oss

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) ble opprettet ved stortingsvedtak i 1995 med hovedformål å formidle politiske, kulturelle og åndelig dimensjoner ved olavsarven. illustrasjonen er hentet fra Snorre

I kultursenterets virksomhet inngår helårlig middelalderformidling, Spelet om heilag Olav, utstillinger, skoletjeneste og kulturhusvirksomhet. Et stort folkemuseumsområde med 30 antikvariske bygninger inngår også i kultursenterets virksomhet.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter er organisert som et aksjeselskap hvor Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune eier 50 prosent av aksjene hver.

Siden 2004 har Stiklestad Nasjonale Kultursenter ansvar for drift av konsolidert museum i søndre del av Nord-Trøndelag, som i tillegg til virksomheten på Stiklestad består av Egge museum, Stjørdal museum, Levanger Fotomuseum og Nils Aas Kunstverksted.

Scandic Stiklestad (Stiklestad Hotell AS (SH)) er bygd som en integrert del av kulturhuset på Stiklestad, og driftsselskapet er et heleid datterselskap av Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS.

SNK og SH har i pr. 1.1.2017 79 ansatte og årlig besøker rundt 160 000 mennesker de fem museumsenhetene.