Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Stiklestad Nasjonale Kultursenter har spesielt ansvar for formidling av historien om Olav Haraldsson, senere kalt Olav den Hellige. Slaget på Stiklestad i 1030 og dets konsekvenser medførte dramatiske endringer i norsk historie og samfunnsutvikling. Etter dette året skulle det aldri igjen stilles spørsmålstegn ved Norge som rike.

Olavsarven ble det viktigste materialet i norsk nasjonsbygging både i middelalderen og i nyere tid., og var på samme måte det avgjørende grunnlaget for byggingen av den norske kirkeorganisasjonen. Olavs martyrøks er sentrale symboler både i Riksvåpenet og i Den norske kirkes våpen.

I lys av dette er både staten, monarkiet og kirken i Norge uløselig knyttet til Stiklestad.

Denne historien er en vesentlig del av norsk kulturarv, og formidlingen av denne kulturarven er Stiklestad Nasjonale Kultursenters viktigste oppgave. Denne formidlingen skjer gjennom helårlig virksomhet med utstillinger, seminarer, foredrag, forestillinger. skoleprogrammer og, ikke minst, under Olsokdagene på Stiklestad der Spelet om Heilag Olav er det absolutte høydepunktet.

Et stort frivillighetsapparat på nærmere 700 personer deltar hvert år under gjennomføringen av Olsokdagene og Spelet, som nå har vært vist årlig siden 1954.

I tillegg har Stiklestad Nasjonale Kultursenter ansvaret for 30 antikvariske bygninger på folkemuseumsområdet.

Velkommen til Stiklestad.