Gjersinghuset

Dette er foreløpig siste tilskudd av bygninger til museet. Våningshuset er på 66 m² grunnflate i 1,5 etasjer. Det er bygd av lafta tømmer, seinere er det bordkledd utvendig, vi veit ikke nøyaktig når det skjedde. Funn innvendig (dekor) tyder på at huset opprinnelig er fra 1700-tallet. Taket er tekt med sementstein på opprinnelig spontak. Gjersinghuset kommer fra tettbebyggelsa på Verdalsøra, og det er første bygningen på museet derifra. Huset kan representere strandsitterne som budde på Øra, de var fjordfiskere, tømmerfløytere, sagbruksarbeidere eller de kunne drive med forskjellige slags håndverk. Dvs. at de var et mindretall som levde utafor eller i utkanten av bondesamfunnet som prega bygda og distriktet ellers. Men denne samfunnsgruppa på slutten av 1800-tallet pekte også framover mot vårt samfunn der primærnæringene betyr mindre, og folk samler seg i byer og tettsteder. Museet har også fått uthuset som hørte til Gjersinghuset, men det er ennå ikke ført opp her.

Les mer

Mer info om opplevelser for kurs og konferanse finner du her

Klikk her for å oppleve et 360 graders bildet av Gjersinghuset

 

Byggeår: 1850
Fasiliteter: