Hellige Olav ortodokse kapell

Den russiske ortodokse kirke i Norge ved Hellige Anna og Hellige Olga menigheter har i flere år arbeidet med planer om å reise et ortodokst kapell på Stiklestad. Arbeidet skjøt fart i 2013 da Hellige Olga menighet fikk tilbud fra den ortodokse munken fader Jonah Føien i Folldal om å overta et ortodokst kapell viet Hellige Olav i 2003, og som sto på gården hans. Kapellet er opprinnelig et stabbur fra 1750-­tallet som fikk et altertilbygg da det ble ombygd til ortodokst kapell.
Inventaret i kapellet er gaver gitt av privatpersoner og menigheter i Norge og øvrige nordiske land.
Verdal kommune og Stiklestad Nasjonale Kultursenter har i nært samarbeid med Den russisk ortodokse kirke lagt til rette for at dette kapellet kan gjenreises på Stiklestad. Tomta for Hellig Olavs kapell ble velsignet av erkebiskop Mark av Jegorevsk i en høytidelig seremoni under olsok i 2013, og kapellet ble offisielt åpnet 16.oktober 2014. Kapellet reiste på dugnad av frivillige innenfor Den russisk ortodokse kirke. Dermed er de tre største kirkefamiliene innenfor kristenheten representert gjennom egne kirkebygg på Stiklestad.

Les mer

Byggeår: 2014
Tilhørelse: Den russisk-ortodokse kirke
Fasiliteter: