Kulturhuset

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) ble opprettet ved Stortingsvedtak i 1995 med hovedformål å formidle politiske, kulturelle og åndelige dimensjoner ved Olavsarven.
SNK er et aksjeselskap der Nord-­Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune eier 50 % av aksjene hver.
Fra 2004 har SNK også ansvaret for driften av det konsoliderte museet i søndre del av Nord­Trøndelag som ved siden av virksomheten på Stiklestad består av Egge Museum, Nils Aas Kunstverksted, Levanger Fotomuseum og Stjørdal museum Værnes med Bergkunstmuseet.
SNK har både nasjonale, regionale og lokale oppgaver og har drifts­ og produksjonsansvar for fem museer, for kulturhuset på Stiklestad, for «Spelet om Heilag Olav» og for festivalen «Olsokdagene på Stiklestad». Ansatte ved alle enheter har SNK som arbeidsgiver.
Ca. 70% av omsetningen er offentlige tilskudd, hvorav staten yter 60%, fylkeskommunen 24% og de fem medvirkende kommunene 16%, på linje med andre museer i Norge.
Formidlingsvirksomheten ved SNK er helårlig og det totale besøkstallet ved de fem enhetene er på nærmere 170.000 årlig.

I kulturhuset finner du hovedutstillingen Stiklestad 1030

Les mer

Mer info om opplevelser for kurs og konferanse finner du her

Byggeår: 1992
Tilhørelse: Stiklestad
Åpent: Alle sesonger
Fasiliteter: