Vegvokterboligen

Ved tunet er det tre bygninger, stue, bur og uthus. Staten kjøpte denne stua til bolig for vegvokteren på mellomriksvegen i 1870, og den er landets første offentlige vegvokterbolig og eies nå av statens vegvesen. Før 1870 stod stua på en husmannsplass, trulig under en av Inndalsgårdene (Inndal østre), og vi veit ikke sikkert hvor gammel den er. Men det er klart at huset var gammelt alt i 1870, og det vart restaurert en god del etter at staten kjøpte det. Det kommer klart fram når vi veit at kjøpesummen var 240 kroner, mens utgiftene til restaurering var 289,69. Før stua vart flytta til museet i 1987, hadde den spontak. Torvtaket vart lagt på straks stua var flytta til museet.  Stua er bygd av lafta tømmer og har utvendige mål på ca. 11×6 m. I første etasje er det en treromsplan med gang, stue og kjøkken. I andre etasjen er det tre soverom, ett av dem vart ei tid i mellomkrigstida brukt til lærerinnekammers. Vaterholmen var leir for heimevernsoldater, og vegvokterboligen kunne brukes til marketenteri, dvs. at kona i huset solgte ”ikkemilitære” varer som såpe, tobakk, drikkevarer o.l. Vegvokterne budde i denne stua fram til 1948, og det var sikkert liv og røre heile tida. De tre vegvokterne som budde der hadde store familer, nemlig åtte, elleve og fjorten barn. På samme måte som bakeriet er vegvokterboligen et eksempel på sterkere spesialisering i samfunnet mot slutten av 1800-tallet. Buret har også stått på Vaterholmen, det er bygd i 1930-åra og er nokså lite, ytre mål er ca. 4×2,8m. Byggemåten er lafta plank av gran. Uthuset er en rekonstruksjon av en gammel uthusbygning fra Vemundvik ved Namsos. Utvendige mål er  11,7×5,7m. Materialene er delvis fra uthuset på Vaterholmen og en gammel låve på Hallem ved Stiklestad. Taksteinen er fra den gamle prestegårdslåna i Vuku og ei gammel masstue fra Stuskin. I uthuset hadde vegvokterfamiliene buskapen sin, som oftest ei ku, en gris og noen høner. Tunet ved vegvokterboligen fikk litt ny form i 1999. Da vart det oppsatt gjerde med grinder og det vart laga en stokkbekk og ei vassbrye for hest.

Les mer

Klikk her for å se ett 360 graders bilde av Vegvoktarstua

Byggeår: Flytta til Vaterholmen i 1870, buret fra 1930-åra, uthuset er en rekonstruksjon.
Åpent: Alle sesonger
Fasiliteter: