Skole- og barnehageprogram

Stiklestad Nasjonale Kultursenter har et variert tilbud til barnehager og skoleklasser som ønsker å besøke oss. Vi tilbyr omvisninger tilpasset ulike aldersgrupper samt spennende tidsreiser for flere klassetrinn gjennom programmet ”Opplev og lær”. På middelaldergården Stiklastadir tar vi også imot skoleklasser som ønsker overnattingsturer eller leirskole.

 

Formidlingsform

For grunnskolen bygger vi på en opplevelsesbasert metode for å vekke historieinteresse hos barn og unge. Gjennom tidsreiser i nær og fjern historie får ungene føle fortida på kroppen, med leik, kostymer, fortellinger og innlevelse som viktige ingredienser.

Museet som læremiddel

Museene sitter med mye kunnskap og kompetanse som kan brukes til å berike undervisningen i mange skolefag. Våre tidsreiser kan brukes som et alternativt læremiddel, som supplement til undervisningen eller forarbeid til et tverrfaglig prosjektarbeid på skolen.

Omvisninger

Skoleklasser på alle nivå, fra barneskole til universitet, kan bestille omvisning på Stiklestad Nasjonale Kultursenter og i Stiklestad kirke. Vi tilpasser guidingen til deres ønskede tema og faglige nivå. Tid og innhold må avtales på forhånd.

For bestilling og mer informasjon

Vi har stor pågang på våre skole- og barnehagetilbud, så det er lurt å bestille i god tid.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Tlf : 74 04 42 00
E-post: [email protected]