Frivillig

Frivillig i Spelet om Heilag Olav 2019

Ønsker du en annerledes og givende opplevelse sommeren 2019?

Vil du møte hyggelige mennesker, stifte nye bekjentskaper, og ikke minst være en del av fellesskapet rundt Spelet om Heilag Olav og festivalen Olsokdagene på Stiklestad?

Da er du hjertelig velkommen til å søke om å bli frivillig og bli en av gjengen, som hvert år produserer Norges største friluftsspel i samhandling med profesjonelle utøvere både på og bak scenen.

 

Spelnemnda

Spelnemnda er gruppen som rekrutterer, koordinerer og leder hele dugnadsinnsatsen
og det frivillige arbeidet.

Følgende personer er med i Spelnemnda:
Jan Juberg, leder
Inga Astrid Hildrum, nestleder
Ola Schjei, nemnd for aktører.
Tore Svartås, nemnd for salg og informasjon.
Robert Bye, nemnd for servicefunksjoner.
Katrine Bruvold,nemnd for plass og scene.
Christine Waanders fra Den norske kirke, Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Frivillige har sin egen hjemmesider: spelet.no