Stiklastadir

Hvor ofte har man mulighet til å besøke en gård fra middelaldren? Og enda bedre: hvor ofte har man mulighet til å se en middelaldergård bli til?

En viktig del av Stiklestad Nasjonale Kultursenters virksomhet er helårlig historieformidling. En viktig brikke i dette arbeidet er middelaldergården Stiklastadir, reist for å lage stemningsskapende rammer rundt historiene vi forteller. I gårdens første bygning, langhuset som sto ferdig i 2009, får publikum høre om tida før slaget i 1030, det vil si det førkristne vikingtidssamfunnet. Formålet med Stiklastadir er imidlertid å favne hele middelalderen. For å formidle historien om det som skjedde etter 1030, er vi derfor i ferd med å reise et gjesteloft som skal stå ferdig sommeren 2015.

LANGHUSET
Se hvordan høvdingen på Stiklastadir
kunne ha bodd i vikingtid. Hør historieneMIDDELALDERGÅRDEN STIKLASTADIR
om tida før slaget.

GJESTELOFT
Et staselig loft basert på middelalderens byggeskikk har reist seg på Stiklastadir. Gjeste­loftet preges av kristne symboler og er en flott ramme rundt fortellingene om konsekvensen av slaget på Stiklestad. Følg med håndverkerne som har gjenskapt middel­aldersk byggeskikk med tidsriktigeleike slaget olsok redskaper

LEIKESLAGET
Her blir du med på bondehæren eller kongs­ hæren sin side og
kjemper som viking med sverd og skjold!
Passer fra 5 år

PEREGRINO
Pilegrim foran GjesteloftetPå 1200-tallet vandrer mange til ulike pilegrimsmål, deriblant Nidaros. Vi møter Peregrino til fortellerstund i Gjesteloftet på Stiklastadir. Manus Marte Hallem. Fra 12 år.

 

Utvidede åpningstider og program under Olsokdagene.

Mer om Stiklastadir finner du her.

Dagsbillett:
Voksen 200,-
Barn 100,-
Familie 500,-
Stiklestadkort – Gratis
Jevnlige oppdateringer fra livet på Stiklastadir fås via vår Facebook-side: https://www.facebook.com/stiklastadir