Smia og tørkhuset

smie tørkhusKommer fra: Heggstad, en nabogård til Stiklestad.

Alder: Usikkert – 1800-tallet.

Til museet: 1975

Bygningen er knapt 10 m lang og ca. 5,5 m brei. Den er bygd av lafta tømmer i en etasje på gråsteinsmur. Taket er dekt med skifer (labbsolstein) fra Spjellberget i Sul. Opprinnelig var det trulig spontak. Det er to rom, ei smie med avl (esse), og smiebelg. Belgen er fra Strådalen i Vera og laga i 1841. Det andre rommet har ovn og tørkhylle. Sjølve bygningen er satt opp som den stod på Heggstad.

Kombinasjonen av smie og tørkhus var typisk for mange av flatbygdene på Innherred der korndyrkinga var viktig. Den var praktisk fordi begge husa trong varme og begge var derfor også brannfarlige. Smeden måtte varme jern for å forme det, og tørkhusa vart brukt til å tørke korn og malt. Slike hus måtte derfor stå et stykke unna de andre husa på gårdene, for de brant ofte, og folk ville hindre at branner spredte seg.