Snekkarstuggu

snekkers 1Kommer fra: Rønningen i Ulvilla i Verdal.

Alder: Usikker, tidlig 1800-tall?

Til museet: 1978.

Bygningen er lafta av grantømmer, den er satt på gråsteinsmur og taket er tekt med torv. Opprinnelig har det vært spontak.  Stuggu er kvadratisk med ytre mål på ca. 4,4×4,4 m.

Bygningen vart brukt til masstue og snekkerverksted på gården Rønningen i Ulvilla, men vart flytta til museet for å ha et hus til utstilling av snekkarverktøy. Da huset vart oppsatt, måtte det lages nye vindusrammer, men det gamle glasset vart innsatt. Nå inneholder bygningen bl.a. utstyr etter den kjente stolmakeren Jon Helmo.

Opprinnelig var det bare grue til fyringssted, men det vart satt inn en støpejernsovn i 1992, samtidig vart pipa utbedra med stålrør. Dette skjedde etter et branntilløp. Taket vart omlagt i 2003.