Stiklestadprisen

Spelet hæren hærfolk kongenVerdal kommune deler ut Stiklestadprisen annakvart år.

Statuttar:

Prisen skal deles ut til en skapende eller utøvende kunstner, for en kunstnerisk innsats som har forbindelse med Stiklestad og/eller de ideer og den tradisjon som har forbindelse med olsok. Prisen kan også tildeles en norsk vitenskapsmann eller populærhistoriker for et historisk eller populærhistorisk arbeid, som har levendegjort begivenheter i norsk historie med tilknytning til Stiklestad og olsok.

I år vert Stiklestadprisen delt ut i etterkant av framsyninga fredag 29. juli.

Dei som har fått Stiklestadprisen

Gisle Straume 1971

Paul Okkenhaug 1973

Trygve Nørve 1975

Einar Krokstad 1977

Olaug Helberg 1977

Arne Aas 1980

Sidsel Ryen 1982

Øyvind Øyen 1984

Thorbjørn Lindhjem 1986

Otto Homlung 1988

Torbjørn Fossum 1990

Ståle Bjørnhaug 1992

Vera Henriksen 1994

Arnulf Haga 1996

Nils Ole Oftebro 1998

Erik Hivju 2000

Hildegunn Eggen 2002

Ole Kristian Ruud 2004

Eir Inderhaug 2006

Arne Fagerholt 2008

Else Lund og

Anne Guri Sende 2010

Lars Roar Langslet 2012

Karsten Alnæs 2014

Håkon Gullvåg 2016