Ta bachelor i tradisjonelt bygghåndverk ved Stiklestad

Er du interessert i å studere tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU og ha Stiklestad som læringsarena? Da har du en unik sjanse nå.

Flere håndverksbedrifter skriker etter kompetanse innen utøvende tradisjonelt bygghåndverk og bygningsvern. Et samarbeid mellom NTNU og Stiklestad Nasjonale Kultursenter har sørget for at Stiklestad har blitt læringsarena i studiet “Tradisjonelt bygghåndverk”. Studiet er et nytt studium ved NTNU og første kull er nå inne i sitt tredje studieår.

– Studiet gjennomføres i samarbeid med institutt for arkitektur og teknologi ved NTNU og Stiklestad Nasjonale Kultursenter, sier avdelingssjef ved Stiklestad Ingegerd Eggen. Hun er ansvarlig for organisering av den lokale opplæringen og håper at flere lokale viser interesse for studiet.

Per Steinar Brevik, Håvard Stuberg og Kai Johansen er studenter på årets kull, og har hatt Stiklestad som læringsarena. Avdelingssjef på Stiklestad, Ingegerd Eggen, oppfordrer evt. studenter som kan ha interesse av å ha Stiklestad som læringsarena å søke på studiet i dag.

– Vi ønsker flere studenter velkommen til å bruke Stiklestad som læringsarena, og håper de lokale byggmesterne kan oppmuntre sine ansatte til å søke på studiet, sier Eggen.

På Stiklestad er det flere gode lokaler for praksis i studiet. De disponerer en tømrerhall hvor store byggverk kan ferdigstilles innendørs, og har et eget snekkerverksted med malersal og smie som de disponerer sammen med en lokal håndverker. I tillegg finnes det flere bygg på området som passer godt til flere av praksisoppgavene ved studiet.

Stiklestad Nasjonale Kultursenters hovedoppgave er å forvalte og formidle de politiske, kulturelle og åndelig konsekvensene etter slaget på Stiklestad og helgenkåringen av Olav den hellige. Dette gjøres på mange ulike vis, blant annet så er de i ferd med å bygge opp middelaldergården Stiklastadir. Her har de foreløpig bygd et langhus fra vikingtid, samt et gjesteloft fra høymiddelalder.

Ellev Stensli i Bygningsverneren er veileder på studiet, her sammen med Ingegerd Eggen, avdelingssjef på Stiklestad.

Som en del av bachelorstudiet har studentene ved første kull begynt på neste bygg på gården, et kombinert fjøs og stall i lokal lafteteknikk, trøndersk knutnov. De er i tillegg i ferd med å ferdigstille en drumbegang i middelaldersk stavteknikk. Dette er en overbygd gangbru fra svalgangen på gjesteloftet ved middelaldergården. Nye studenter vil få muligheten til å delta på videre byggeprosjekter knyttet til middelaldergården Stiklastadir.

– Studiet er et 4-årig deltidsstudium som er samlingsbasert, hvor undervisning foregår gjennom 6 – 9 samlingsuker i året ved NTNU og praksisukene gjennomføres ved arbeid med ulike prosjekt på læringsarenaene. Her på Stiklestad har vi nå tre studenter, og vi ønsker å ta imot 1 – 3 nye studenter til høsten, forteller Eggen og legger til at det er hele tre år til neste studieopptak.

Dette bygget skal bli stall / låve på middelaldergården Stiklastadir.

Pjæler var et mye brukt verktøy for håndverkere før. I studiet Tradisjonelt håndverk tar man i bruk gamle verktøy og metoder.

Tidsriktige økser er laget til studiet og brukes blant annet ifm lafting.

Studentene får prøve mye gjennom studiet. Her er et knippe høvler de har laget selv.

Håvard Stuberg viser fram høvlene som er laget ifm studiet.

Håvard Stuberg viser fram gamle vinduer som er pusset opp.

Virksomheten på Stiklestad omfatter også et folkemuseum bestående av 30 antikvariske bygninger hovedsakelig fra 1700- og 1800-tallet. En del av prosjektene knyttet til studiet er knyttet til bygningene her. I pågående studieløp er det gjennomført et prosjekt med stikking av spon og tekking med spon på tre mindre hus på folkemuseet. Her har studentene deltatt på hele prosessen fra utvelgelse av tømmer, oppkapping, klyving av takspon, koking av takspon samt selve sponlegginga. Mindre prosjekt knyttet til gulvlegging, vindu, dør og takarbeid er også lagt til folkemuseet. (Se bilder under.)

Her legges det nytt gulv på en av de gamle husene ved folkemuseet. Alt gjøres fra bunnen, og studentene har selv laget gulvplankene.

På studiet er man innom mange forskjellige fagfelt. I første studieår er det fokus på lafting, i andre studieår dreier mye seg om stavteknikk og i tredje studieår er snekkering hovedoppgave, men studentene er i tillegg innom flere andre ting i løpet av studiet.

 

 

Opptakskrav er generell studiekompetanse og relevant fagbrev, men det er også mulig å søke med bakgrunn i realkompetanse. For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars. For øvrige søkere er søknadsfristen 15. april.

Les mer om studiet på: https://www.ntnu.no/studier/fttradbygg

Kontaktinformasjon ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter:

  • Ingegerd Eggen, avdelingssjef Stiklestad
  • Mobil: 474 89 060
  • E-post: [email protected]

    Per Steinar og Kai høvler materiale som skal bli gulv på Folkemuseet. Både høvel og benk er laget for å være tidsriktig.