Talerstolen Stiklestad

Møt anerkjente fagfolk og sentrale representanter for politikk og samfunnsliv når de bestiger Talerstolen Stiklestad.

 

Olavsstøtta okt 2006 184 uten kran

Gjennom konseptet Talerstolen Stiklestad ønsker Stiklestad Nasjonale Kultursenter å invitere anerkjente fagfolk og sentrale representanter for kirke, politikk og samfunnsliv for øvrig til å rette søkelyset mot både historiske spørsmål og dagsaktuelle utfordringer. Talerstolprogrammet skal bidra til debatt og stimulere til ettertanke og kritisk refleksjon og vil få en stadig viktigere plass i SNKs virksomhet fram mot 2030.

 

 

 

kjøp billett knapp