Veghistorisk utstilling

Statens vegvesen Region midt har bygd opp et rikholdig veghistorisk museum på Stiklestad.  Her finner vi alt fra enkelt, håndholdt…